Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Aanpassing btw-regeling sportverenigingen: positief of negatief?

Aanpassing btw-regeling sportverenigingen: positief of negatief?

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Is dit positief voor de verenigingen en sporters of juist niet? 

Btw is een complex verhaal, zeker voor sportverenigingen of exploitanten van sportaccommodaties. In dit artikel vertellen we je globaal over de verruiming van de sportvrijstelling per 1 januari 2019 en de gevolgen daarvan.

Zo was het
In Nederland hoeven sportverenigingen geen btw af te dragen over de contributies die ze ontvangen van haar leden voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Voor exploitanten van sportaccommodaties, die verhuurd worden aan de sportverenigingen, was dit anders. Omdat de exploitanten niet richting leden presteren, dienen zij het lage btw-tarief te hanteren worden over de inkomsten die voortvloeien uit het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Doordat zij ook de btw op de kosten mocht aftrekken (veelal 21%) ontstond er een belastingvoordeel. Met de verruiming van de btw-vrijstelling is ook het gelegenheid geven tot sportbeoefening aan niet leden vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van btw en is dit voordeel vervallen.

Zo is het nu
Door de verruiming hoeft een exploitant dus geen btw meer in rekening te brengen voor het verhuren van de sportaccommodatie. Daarbij komt ook het recht op btw-aftrek te vervallen. Alles bij elkaar betekent dit vaak dat de kosten hoger worden en de exploitant deze door zal berekenen aan de huurder: de sportvereniging. Op hun beurt zullen zij de verhoging doorberekenen aan de leden en wordt het sporten dus duurder.

Sportstichting oprichten voor btw-voordeel
Afgelopen jaren zijn er veel sportstichtingen opgericht door gemeentes en sportverenigingen met als doel om bijvoorbeeld de btw op de bouw van nieuwe sportcomplexen te kunnen aftrekken. Die stichting is geen sportvereniging, maar doordat zij geen gelegenheid geven tot sportbeoefening aan leden vielen ze onder de regeling die het toestond om het lage btw-tarief te hanteren en zo ontstond het fiscale voordeel. Dit soort stichtingen werden veelal door de gemeente gesubsidieerd. Vanaf dit jaar werkt het zo dus niet meer.

Een stichting die niet kan bestaan zonder subsidie van de gemeente wordt gezien als instelling zonder winstoogmerk. De terbeschikkingstelling van het sportcomplex is een dienst die nauw samenhangt met de sportbeoefening. De btw-vrijstelling is daarom verplicht van toepassing en er kan geen voorbelasting meer worden teruggevraagd.

Tegemoetkoming vanuit de overheid
Waar de verruiming van de btw-vrijstelling in veel gevallen zorgt voor extra kosten voor gemeentes en sportverenigingen, zorgt het voor extra opbrengsten voor het Rijk. De wetswijziging is geen bezuinigingsmaatregel, maar een gevolg van Europese regelgeving. Daarom is er een compensatieregeling voor gemeentes en een subsidieregeling voor sportorganisaties, zodat de extra opbrengsten voor het Rijk terugvloeien naar de sport.

Complex
We hopen je met dit artikel wat meer inzicht te hebben gegeven in de wijzigingen die doorgevoerd zijn. De btw-regeling voor sportverenigingen blijft een complexe regeling. Check dus altijd met je adviseur wat voor jouw organisatie van toepassing is.

Wil je graag meer weten over de gevolgen voor jouw sportvereniging of stichting? Of wil je weten of je in aanmerking komt voor de compensatie- of subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

 

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant voor je:

Plaatsingsdatum: 17 Januari 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs