Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Afschaffing dividendbelasting gaat niet door

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door

Na felle kritieken blijft de dividendbelasting. Het bedrag wat hiermee ‘vrijkomt’ gaat nog steeds naar ondernemers. Maar in tegenstelling tot het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen, profiteert het MKB wél mee van de nieuwe maatregelen.

Onder vuur
Het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen lag vanaf het begin zwaar onder vuur. Het doel van de maatregel was om grotere bedrijven aan Nederland te binden, maar er werd openlijk getwijfeld of dit wel bereikt zou worden.

Nederland als aantrekkelijk vestigingsland voor ondernemers
Met diverse maatregelen wil de overheid Nederland tot een (nog) aantrekkelijker vestigingsland voor ondernemers maken. Belangrijkste reden hiervoor is dat bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Nu de dividendbelasting blijft, zijn er andere maatregelen voorgesteld zoals o.a. het volgende:

 1. Lagere tarieven vennootschapsbelasting
  De Vpb kent twee tarieven. Het hoogste tarief (voor winsten boven € 200.000) staat nu op 25%. In een eerder voorstel wilde men dit vanaf 2021 verlagen naar 22,25%. Dit wordt nu 20,5%. Het lage tarief daalt ook, van 20% nu naar 15% in 2021.
 1. Minder werkgeverslasten op arbeid
  Eén van de belangrijkste maatregelen is de verlaging op de werkgeverslasten vanaf 2021. Hiermee is jaarlijks € 200 miljoen gemoeid.
 1. Aanpassing eigenwoningschuld dga-taks
  In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden, worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd. Bovenop deze schuld zal een aanvullende gezamenlijke drempel van € 500.000 gelden voor de dga en zijn partner.
 1. Meer afdrachtvermindering S&O voor grotere bedrijven
  Bedrijven die in een jaar meer dan € 350.000 aan kosten maken voor activiteiten op innovatief gebied krijgen meer afdrachtvermindering. Het percentage van 14% wordt vanaf 2020 verhoogd naar 16%.
 1. Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de Vpb
  De door het kabinet voorgestelde beperking van de mogelijkheden om af te schrijven op gebouwen in eigen gebruik wordt verzacht. Als je het gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik hebt genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven, dan mag je alsnog 3 jaar volgens het oude regime blijven afschrijven.

Plussen en minnen
De dividendbelasting blijft dus bestaan. Maar door de verschillende andere maatregelen kun je als ondernemer toch hier en daar wel wat voordeel behalen. Wil je weten welke maatregelen op jouw onderneming van toepassing zijn? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

Plaatsingsdatum: 18 Oktober 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs