Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Cultuurgift nog tot 2019 aantrekkelijk

Cultuurgift nog tot 2019 aantrekkelijk

Bedrijven en particulieren kunnen een jaar langer profiteren van extra belastingvoordeel wanneer zij schenken aan een culturele instelling. De maatregel zou met ingang van 2018 worden afgeschaft, maar het kabinet stelt in de Prinsjesdagplannen voor deze met één jaar te verlengen. Hierdoor vervalt de zogeheten ‘multiplier voor giftenaftrek’ met ingang van 2019.

Schenken als particulier
Schenk je als particulier aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) dan mag je deze gift in je aangifte inkomstenbelasting verhogen met 25%. Deze verhoging is gemaximeerd op € 1.250,-. Dit maximum bereik je dus bij een gift van € 5.000,-.

Schenken als ondernemer
Als ondernemer mag je voor de vennootschapsbelasting de aftrek van jouw gift aan een culturele ANBI met 50% verhogen. Hieraan zit een maximum van € 2.500,-.

Let op: het kabinet moet de verlenging van deze maatregel nog voorleggen aan de Europese Commissie. Ook de Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog mee instemmen.

Plaatsingsdatum: 05 Oktober 2017

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs