Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Extra scherp toezicht op stamrecht BV

Extra scherp toezicht op stamrecht BV

Koen: “Steeds vaker blijkt dat veel stamrecht BV’s te weinig bezittingen hebben om aan hun uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. Als de BV minder kan uitkeren dan het oorspronkelijk stamrecht, loopt de fiscus belastinginkomsten mis.”

Zakelijk handelen essentieel
De Belastingdienst onderzoekt onder meer of BV’s zakelijk hebben gehandeld en niet ongeoorloofd bedragen hebben opgenomen, of onzakelijke (hypothecaire) leningen hebben verstrekt aan de DGA. Koen: “Een BV mag geld uitlenen aan de DGA, maar dan moet de lening voldoen aan vergelijkbare en marktconforme eisen zoals bijvoorbeeld een bank die ook zou stellen. En ook belangrijk: de lening moet worden terugbetaald.” Als men in privé niet (meer) beschikt over voldoende middelen om de lening terug te betalen, kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de DGA het geld dat voor de stamrechtuitkeringen bedoeld was al heeft genoten. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de belastingheffing. Zo bleek onlangs uit een uitspraak van de rechter.

Controle per individu
Koen: “De Belastingdienst bekijkt elk geval apart. Daarbij wordt niet alleen naar leningen gekeken, maar ook naar andere handelingen die de uitkeringsverplichtingen van de stamrecht BV in gevaar kunnen brengen.” Een tip: ben je eigenaar van een stamrecht BV of daarbij betrokken? Laat je adviseren hoe je hier het beste mee om moet gaan.

Wil je meer info over dit item? Neem dan contact op met Koen Hijl via: koenhijl@philipsen.nl of via 024 64 88 666.

Plaatsingsdatum: 18 April 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs