Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > In 2017 een extern persoon uitbetaald?

In 2017 een extern persoon uitbetaald?

Dit jaar heb je nog tot 1 maart (dat is al snel!) de tijd om uitbetaalde bedragen aan derden aan te leveren bij de Belastingdienst. Je kunt die gegevens nu voor het eerst aanleveren via een spiksplinternieuw gegevensportaal van de Belastingdienst.

Voor als je denkt: waar gaat dit over? Uitbetaalde bedragen aan derden moet je aanleveren bij de Belastingdienst als diegene niet bij je in dienst is én diegene de werkzaamheden of diensten niet uitvoert als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan freelancers voor schoonmaak, onderhoud of andere klusjes. Of betalingen aan auteurs en sprekers. Let op: betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoef je niet door te geven aan de Belastingdienst.

Nieuw: aangifte via gegevensportaal
In voorgaande jaren lag de deadline voor het aanleveren van uitbetaalde bedragen op 1 februari. Dit jaar is die datum (eenmalig) een maandje opgeschoven naar 1 maart. Dat heeft te maken met de introductie van het nieuwe gegevensportaal Belastingdienst. Meer informatie over de portaal en het aanvragen van inloggegevens is te vinden via de volgende link: belastingdienst.nl/ib47

Heb je vragen over uitbetaalde bedragen aan derden? Neem dan contact op met Koen Hijl via koenhijl@philipsen.nl of via 024 64 88 666 (en vraag naar Koen Hijl).

Bron: Belastingdienst

Plaatsingsdatum: 22 Februari 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs