Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Is bezwaar maken tegen de box 3-heffing zinvol?

Is bezwaar maken tegen de box 3-heffing zinvol?

Iedereen die het oneens is met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017 kan tijdig bezwaar maken. Dit heeft de Rijksoverheid laten weten. Het gaat dan om de heffing over je vermogen in box 3. Deze heffing wordt gebaseerd op forfaitair rendement. Een forfaitair (of fictief) rendement is een wettelijk vastgesteld percentage dat gebruikt wordt voor de inkomstenbelasting. Of je dat rendement in werkelijkheid ook behaalt, is niet van belang.

Hoe teken je bezwaar aan?
Het is belangrijk dat je individueel bezwaar aantekent voor 15 juli 2018. Het kan zijn dat de Belastingdienst besluit de bezwaarschriften als “massaal bezwaar” aan te wijzen. Op dit moment wordt onderzocht of en op welke wijze er een procedure “massaal bezwaar” over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017.

Niet nodig voor 2013 tot en met 2016
Bezwaren tegen de heffing op spaarsaldi in box 3 op forfaitaire basis over de periode 2013 tot en met 2016 worden aangemerkt als “massaal bezwaar”. Dit betekent dat individueel bezwaar maken tegen de heffing in box 3 over deze jaren niet nodig is. Worden belastingplichtigen in deze zaken in het gelijk gesteld dan geldt de uitspraak voor iedereen in soortgelijke omstandigheden. Wil je de heffing over 2013 tot en met 2016 op ander vermogen of andere gronden aanvechten? Dan is individueel bezwaar maken wel noodzakelijk.

Wat is de kans op succes?
Op basis van eerdere procedures tegen de box 3 heffing verwachten wij dat de kans op succes minimaal is. Uiteraard kunnen wij geen garanties geven dat de aanhangige procedure soortgelijke uitkomst krijgt. Bij voldoende belang, kunnen wij ons voorstellen dat je bezwaar wenst te maken om de rechten veilig te stellen.

Heb je vragen? Of overweeg je een bezwaar in te dienen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bel ons op 024 648 86 66 of stuur een e-mail naar philipsen@philipsen.nl

 

Plaatsingsdatum: 13 Juni 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs