Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Kosten voor airco (deels) aftrekbaar!

Kosten voor airco (deels) aftrekbaar!

Veel zzp’ers werken geheel of deels vanuit huis. Als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt kan alleen de airco je nog helpen. Wanneer je investeert in een airco heb je recht op investeringsaftrek, mits je aan de voorwaarden voldoet. Ook mag je de betaalde btw in aftrek brengen. Als je woning ondernemingsvermogen is dan zijn zelfs de bijkomende kosten voor de airco aftrekbaar.

Is je woning privé- of ondernemingsvermogen?
Je ziet vaak dat zzp’ers de woning tot het privévermogen rekenen. Dit betekent dat voor de inrichting van de kantoorruimte in de woning geen kosten in aftrek gebracht mogen worden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de kantoorruimte een zelfstandig onderdeel van de woning vormt en je voldoende inkomen vanuit die ruimte verdient. Een ondernemer die de woning tot het ondernemingsvermogen rekent mag de kosten van een airco wel aftrekken, rekeninghoudend met een eventueel privévoordeel als de kantoorruimte ook deels privé gebruikt wordt.

Hoe zit het met de investeringsaftrek? 
Als je een airco aanschaft heb je recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. De aanschafkosten moeten minimaal € 450,-  bedragen. In hetzelfde jaar moet je in totaal meer dan € 2.300,- aan investeringen doen en niet meer dan € 314.673,- De investeringsaftrek bedraagt maximaal 28% en wordt procentueel minder naarmate je meer investeert.

Voorbeeld:
Tot slot een voorbeeld, zodat precies duidelijk wordt hoe het zit. Stel je koopt een airco van € 3.000,- exclusief btw en je krijgt hierop 28% investeringsaftrek. Uitgaande van een belastingtarief van 40,85% (schijf 2 en 3) scheelt dit, rekening houdend met de mkb-vrijstelling, € 295,- netto aan te betalen belasting. Samen met de btw van € 630,- levert dit toch een leuk bedrag van € 925,- op. En dat is dan weer ruim voldoende voor een heerlijk weekend naar de zon in het najaar.

Wil je meer weten over de aftrekposten bij aanschaf van een airco? Of andere investeringen? Neem contact op met Roland van Boekel via: rolandvanboekel@philipsen.nl of via 024 64 88 666 (en vraag naar Roland van Boekel).  

Plaatsingsdatum: 22 Augustus 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs