Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Leasing van je bedrijfsauto of machine: operationeel of financieel?

Leasing van je bedrijfsauto of machine: operationeel of financieel?

Er is sprake van lease (financieel of operationeel) wanneer een onderneming een bedrijfsmiddel in gebruik heeft dat eigendom is van een andere onderneming. De financiële leaseverplichtingen verschijnen op de balans en de hiermee samenhangende rente- en afschrijvingsverplichtingen worden jaarlijks verwerkt in de winst-en-verliesrekening. De operationele leaseverplichtingen komen enkel als kosten in de winst-en-verliesrekening terug. Hierdoor blijven aangegane operationele leaseovereenkomsten buiten de balans en hebben zo geen invloed op je eigen vermogenspositie.

Met ingang van het boekjaar 2019 gaat dit voor beursgenoteerde ondernemingen wijzigen. Voor deze ondernemingen verschijnen dan ook de operationele leaseverplichtingen op de balans. Het doel hiervan is dat de gebruikers van de jaarrekening een beter beeld krijgen van de financiële verplichtingen die de onderneming is aangegaan.

Deze regels gaan echter (nog) niet gelden voor de MKB-ondernemers. Zij hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken dat hun operationele leaseverplichtingen leiden tot een (extra) schuldenexplosie op de balans en nadelig uitwerken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering.

Het is nog onduidelijk of en binnen welke tijdspanne de maatregel ook gaat gelden voor het MKB. Maar wellicht dat je dit wel in je achterhoofd kunt houden bij nieuw af te sluiten meerjarige leaseovereenkomsten. De keuze tussen financiële of operationele leasing is ook bepalend voor de omvang van de totale kosten van het geleasede bedrijfsmiddel, heeft invloed op je liquiditeitspositie en de eventueel van toepassing zijnde fiscale voordelen, zoals de investeringsaftrek.

Sta je voor de keuze om een nieuwe leaseverplichting aan te gaan? Neem dan contact met ons op om te sparren over de voor- en nadelen. Wij helpen je graag! Je bereikt ons op 024-64 88 666, of stuur een mail naar philipsen@philipsen.nl.

Plaatsingsdatum: 08 Maart 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs