Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Onduidelijkheid tijd-voor-tijdregeling

Onduidelijkheid tijd-voor-tijdregeling

De tijd-voor-tijdregeling is per 1 januari 2019 aangepast. Het is nu afhankelijk van het loon van je werknemer of dit wel of niet mag.

Onduidelijke communicatie
Bij werkgevers én werknemers is onduidelijkheid ontstaan over de nieuwe regels rondom de compensatie van overuren. Bij veel berichten komt maar één boodschap duidelijk naar voren: “Je mag overuren alleen compenseren met vrije tijd als dit geregeld is in een cao”. Maar dat is niet helemaal juist.

Tijd-voor-tijd afhankelijk van loon
Of je overuren mag compenseren met vrije tijd is helemaal afhankelijk van het loon van de betreffende werknemer. Kortweg komt het erop neer dat als het uit te betalen salaris per gewerkt uur onder het wettelijk minimumloon komt, dan mag je overuren alleen compenseren met vrije tijd als het geregeld is in een cao en schriftelijk is afgesproken. Een paar voorbeelden:

Voorbeeld 1: je werknemer werkt 40 uur per week. Zijn bruto uurloon is € 13,50. In een drukke week heeft hij 50 uur gewerkt (10 overuren). Als je zijn bruto uurloon nu omrekent naar het daadwerkelijk gewerkt aantal uur kom je op € 10,80 bruto per uur (€ 13,50 x 40 / 50 = € 10,80).
Stel het wettelijk minimumloon bedraagt € 9,20. Je werknemer blijft hierboven, dus hoeft er geen cao te zijn in combinatie met gemaakte afspraken tussen werknemer en werkgever.

Voorbeeld 2: dezelfde werknemer uit het eerste voorbeeld heeft in een andere, nog drukkere week, maar liefst 60 uur gewerkt (20 overuren). Zijn bruto uurloon omgerekend naar het daadwerkelijk gewerkt aantal uren is € 9 (€ 13,50 x 40 / 60). Dit loon ligt onder het minimumloon uit voorgaand voorbeeld. Nu gelden dus wel de vernieuwde eisen, waaronder het hebben van een cao die in een tijd-voor-tijd regeling voorziet.

Je moet vooral opletten bij werknemers die op of net boven het minimumloon zitten. Zit een werknemer ruim boven het minimumloon, dan is de kans klein dat zijn/haar salaris per gewerkt uur onder het minimumloon komt bij de tijd-voor-tijd regeling. 

Opnemen vóór 1 juli
Wanneer in een cao een regeling is opgenomen voor de compensatie van overuren in tijd, dan moet die vrije tijd altijd vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, moet de werkgever het restant alsnog uitbetalen.

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

Plaatsingsdatum: 29 Januari 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs