Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Pensioen in eigen beheer afgeschaft: wat nu?

Pensioen in eigen beheer afgeschaft: wat nu?

De mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen is twee jaar geleden afgeschaft. Je hebt nog tot 1 januari 2020 om te kiezen wat je met je reeds opgebouwde pensioen gaat doen.

Wat doe je met je bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer?
Sinds 1 juli 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen afgeschaft voor dga’s. Maar wat moet je (of kun je) nu doen met je reeds in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening? Er zijn 3 mogelijkheden: afkopen met belastingkorting, omzetten in een oudedagsvoorziening of niets doen.

Je hebt nog tot 1 januari 2020 om je keuze te maken. Afhankelijk van de keuze die je maakt moet je partner ook instemmen en heb je een informatieplicht naar de Belastingdienst.  

De afschaffing van het pensioen in eigen beheer is in 2017 al aangekondigd. Bij onze klanten hebben wij hier destijds al de nodige adviezen voor gegeven. 2019 is het laatste jaar waarin je een keuze kunt maken wat je wilt doen met je reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Vandaar hieronder nog even kort en bondig de keuzemogelijkheden.

Optie 1: afkopen met belastingkorting
Je kunt het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting. Je pensioenaanspraak wordt dan zonder fiscale gevolgen afgestempeld van commerciële waarde naar fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak kun je fiscaal vriendelijke in één keer met een belastingkorting volledig afkopen. Bij deze optie moet je (ex-)partner instemmen. Deze keuze heeft namelijk ook gevolgen voor zijn of haar pensioenrechten.

Afkopen klinkt door de belastingkorting erg interessant, maar dat is het niet altijd. Laat je dus goed informeren voordat je hiervoor kiest.

Na 2019 is afkopen niet meer toegestaan. Wil je dit dan alsnog doen, dan betaal je daar flink meer loonbelasting over plus 20% revisierente.

Optie 2: omzetten in een oudedagsvoorziening
Je kunt je opgebouwde pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting. Ook dan vindt eerst (zonder fiscale gevolgen) de afstempeling van de pensioenaanspraak plaats van commerciële waarde naar fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak wordt vervolgens omgezet in een spaarverplichting voor de oude dag. Deze omzetting kan tot uiterlijk 31 december 2019. Bij deze mogelijkheid houd je het geld en je aanspraak voor de oude dag binnen de bv. Na omzetting in de oudedagsverplichting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Wel moet het oudedagspotje tot pensioendatum jaarlijks worden opgerent tegen de voorgeschreven marktrente.

Bij het bereiken van de pensioendatum ontvang je vanuit je bv gedurende twintig jaar oudedagsuitkeringen. Belastingheffing vindt pas plaats in die uitkeringsfase. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel dat er geld in je bv zit om de uitkering te kunnen doen.

Ook bij deze optie moet je (ex-)partner instemmen met je keuze.

Optie 3: niets doen
Je kunt er ook voor kiezen om niets te doen; je laat je pensioen in eigen beheer staan. De huidige regels blijven dan gelden, je mag alleen niet verder opbouwen. De jaarlijkse oprenting is wel verplicht en (afhankelijk van de pensioentoezegging) kan jaarlijkse indexering ook nodig zijn.

Als je hiervoor kiest, let dan extra op met het uitkeren van dividend. Dat kan namelijk pas als er voldoende vermogen in je bv is en blijft voor de dekking van je pensioen.

Maak je keuze vóór 2020
Het overgangsregime vervalt per 2020. Je moet voor die tijd een keuze maken wat je gaat doen met je reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Ook moet je, nu verder opbouwen in eigen beheer niet meer kan, na gaan denken over hoe je je pensioen dan gaat regelen.

Laat je adviseren
De opties zijn in dit artikel beknopt toegelicht. Iedere optie kent zijn eigen voor-, nadelen en gevolgen welke per situatie anders uit kunnen pakken. Laat je dus goed adviseren voordat je een keuze maakt. Wij kunnen je hiermee helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

Plaatsingsdatum: 24 Juni 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs