Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Prinsjesdag: wat kunnen we verwachten m.b.t. de auto

Prinsjesdag: wat kunnen we verwachten m.b.t. de auto

Op Prinsjesdag worden de plannen voor komende jaren bekend gemaakt. Ook de plannen m.b.t. de auto. Naar verwachting gaan we vooral het woord ‘hoger’ vaak tegenkomen: hogere bijtelling, hogere accijns, hogere motorrijtuigenbelasting.

De plannen per 2020
De derde dinsdag van september, dit jaar is dat 17 september, is het Prinsjesdag. Het kabinet maakt dan de plannen voor komende jaren bekend. Hieronder vind je de plannen voor de auto die ons waarschijnlijk te wachten staan.

Hogere bijtelling elektrische auto
De bijtelling voor elektrische auto's bedraagt nu nog 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en een bijtelling van 22% over het meerdere. Volgens het Klimaatakkoord gaat de bijtelling volgend jaar naar 8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere.

In 2021 moet dit stijgen naar 12% over maximaal € 40.000. In de jaren na 2021 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000, vanaf 2026 bestaat voor de bijtelling geen onderscheid meer tussen elektrische en gewone auto’s.

Hogere accijns benzine en diesel
De accijns op benzine en diesel gaat volgend jaar met 1 eurocent per liter omhoog, ter financiering van de belastingkorting die voor elektrische rijders zijn weggelegd.

Andere berekening BPM
Er komt een andere methode om de BPM te berekenen. De BPM betaal je bij aanschaf of import van een nieuwe auto en is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. De nieuwe methode berekent de uitstoot nauwkeuriger. Door de nieuwe methode wordt de BPM gemiddeld niet hoger, maar dit kan in individuele gevallen wel zo zijn. Door de nieuwe methode kan de BPM echter ook iets lager uitvallen.

Hogere motorrijtuigenbelasting vervuilende diesels
Dieselauto's met een uitstoot van fijnstof van meer dan 5 mg/km, krijgen volgend jaar te maken met een MRB-verhoging van 15%.  Voor bestelauto’s van ondernemers op diesel geldt dit alleen voor auto’s die in 2019 12 jaar of ouder zijn.

Extra toets import schadeauto's
Bij import van een gebruikte auto betaal je aan de grens een deel van de BPM. Voor schadeauto's bestaat een specifieke methode ter bepaling van de rest-BPM. Omdat de import van schadeauto’s onevenredig toeneemt, wordt er een extra toets door een onafhankelijke derde ingevoerd ter fiattering van de aangegeven BPM. 

Teruggave BPM voor taxi's afgeschaft
Taxibedrijven krijgen vanaf 2020 de BPM op aangeschafte auto's die gebruikt worden als taxi, niet meer terug. Op deze manier wil het kabinet de aanschaf van schonere taxi's stimuleren.

Wil je meer weten over de verwachten plannen rondom de auto en wat dit voor jouw onderneming betekent? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

Plaatsingsdatum: 09 September 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs