Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Sancties Wet DBA in aantocht

Sancties Wet DBA in aantocht

Ondernemers opgelet..! Werk je regelmatig met zzp’ers? Zorg dat je voldoet aan de eisen die de Wet DBA stelt. Over enkele weken gaat de Belastingdienst controles uitvoeren inzake de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Voor kwaadwillenden worden de regels per 1 juli 2018 aangescherpt. De handhavig van de overige maatregelen wordt opgeschort tot 1 januari 2020.

Ondernemers die regelmatig zzp’ers inhuren doen er goed aan een modelovereenkomst af te sluiten met de betreffende opdrachtnemer(s). Met behulp van zo’n overeenkomst kan er vooraf zekerheid worden verkregen over het al dan niet bestaan van een arbeidsrelatie. Via de website van de Belastingdienst kun je een modelovereenkomst downloaden. Je kunt ook zelf een overeenkomst opstellen en deze laten toetsen door de Belastingdienst. Zo weet je zeker dat je goed zit.

Voorkom schijnzelfstandigheid
Huur je een zzp’er in en constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan ontvang je tot 1 januari 2020 geen correctieverplichting of naheffingsaanslag loofheffingen. Dit geldt echter niet wanneer er sprake is van frauduleus handelen. Vanaf 1 juli 2018 wordt hier juist extra op gelet. We spreken over fraude wanneer je een situatie van schijnzelfstandigheid laat ontstaan. En je op de hoogte bent van het feit dat het eigenlijk om een dienstbetrekking gaat, maar je op deze manier wil profiteren van financiële voordelen. Twijfel je over de vraag of er een arbeidsrelatie is? Zorg dat je gebruik maakt van een modelovereenkomst.

Wet DBA vervangt de VAR 
Je kent vast de VAR (verklaring arbeidsrelatie) nog. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maakten voorheen gebruik van de VAR om uit te sluiten dat er fiscaal sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. De VAR is inmiddels vervangen door de Wet DBA, waarbij dus wordt gewerkt met zogenaamde Modelovereenkomsten. Het kabinet is van plan ook de Wet DBA op korte termijn weer te vervangen.

Heb je te maken met dit onderwerp? We beantwoorden je vragen graag. Bel ons op 024 648 86 66 of stuur een e-mail naar philipsen@philipsen.nl

Plaatsingsdatum: 09 Juli 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs