Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

De overheid stelt een subsidie beschikbaar tot € 12.500 voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 12 april.

Vergroten van de duurzame inzetbaarheid
De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Om dit te bereiken kunnen werkgevers voor projecten die zich hierop richten de subsidie Duurzame Inzetbaarheid aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500 en kan alleen van 8 tot en met 12 april 2019 aangevraagd worden.

Welke projecten komen in aanmerking?
De projecten moeten gericht zijn op één of meer van onderstaande thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
  • Of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Subsidie
Maximaal de helft van de projectkosten wordt gesubsidieerd, met een maximum van € 12.500. Daarbij dienen de subsidiabele kosten minstens € 12.000 te bedragen. Heb je hulp nodig van een adviseur, dan zijn de kosten voor het opstellen of begeleiden van het advies subsidiabel.

Werkwijze
Om de subsidie aan te kunnen vragen, moet je eerst een account aanmaken via het subsidieportaal. Onder het kopje ‘mijn regelingen’ moet je je registreren voor de betreffende subsidie.

Het aanvraagformulier is alleen beschikbaar van 8 tot en met 12 april 2019. Je kunt dus alleen in deze periode de subsidie aanvragen. Het formulier vind je hier. Na het indienen van je aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging en projectnummer. Mocht het budget worden overschreden, dan wordt er geloot.

De voorwaarden
Om in aanmerking te komen gelden enkele voorwaarden:

  • Tijdens de projectperiode moet je minimaal twee werknemers in dienst hebben.
  • Het project mag maximaal 12 maanden duren.
  • Uit je eindverslag of advies moet de betrokkenheid van je werknemers blijken.
  • Binnen 6 weken na de uitvoer van je project moet je de einddeclaratie indienen. Als deze wordt goedgekeurd, ontvang je na uiterlijk 90 dagen je subsidie.

Houd er rekening mee dat er altijd controle plaats kan vinden.

Sluit deze subsidie aan bij je plannen en ideeën, maar weet je niet goed hoe je het aan moet pakken? Neem dan contact met ons op, wij kijken graag met je mee. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

Plaatsingsdatum: 31 Maart 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs