Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Vergeet de subsidie praktijkleren niet!

Vergeet de subsidie praktijkleren niet!

Het schooljaar 2018-2019 is voorbij! Had je afgelopen schooljaar studenten of leerlingen in dienst waarvoor je in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren? Aanvraag is mogelijk tot en met 16 september aanstaande (tot 17:00 uur), dus wacht niet te lang en vraag ons om de aanvraag te verzorgen. 

 

De subsidieregeling praktijkleren biedt werkgevers de kans om een tegemoetkoming van maximaal € 2.700,- te ontvangen per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplek. De overheid wil werkgevers hiermee stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een onderneming maakt voor het begeleiden van een leerling of student.

 

Er kan subsidie aangevraagd worden voor de BBL-leerlingen van het vmbo en mbo, maar ook voor studenten in het hbo en wo. Om vmbo- en mbo-leerlingen te mogen begeleiden, moet een onderneming aangemerkt zijn als erkend leerbedrijf. Voor hbo- en wo-studenten gaat het om studenten die worden opgeleid in de sectoren zorg, techniek, landbouw of natuurlijke omgeving die zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

 

Daarnaast dien je in ieder geval te beschikken over de volgende stukken om een volledige en juiste subsidieaanvraag te kunnen doen:

  • een (praktijkleer)overeenkomst die door alle partijen is ondertekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald;
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs;
  • een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

 

Kunnen wij de subsidieaanvraag voor je verzorgen of wil je meer weten? Neem dan contact op met onze salarisadministratie. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail via loonadministratie@philipsen.nl.

 

Plaatsingsdatum: 10 Juli 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs