Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Voor- en nadelen nieuwe subsidieregeling monumentenpand

Voor- en nadelen nieuwe subsidieregeling monumentenpand

Ben je trotse eigenaar van een rijksmonument? En heb je nog aantal klussen op de planning? Rond je onderhoudswerkzaamheden vóór 1 januari 2019 af en maak gebruik van de huidige fiscale aftrek van 80%. Vanaf 2019 wordt deze vervangen door een subsidie. En die is alleen voor de lagere inkomens voordeliger. Lees verder en ontdek wat de nieuwe regeling voor jou betekent.

Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van particuliere monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie. Dit staat in een brief van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer. De nieuwe subsidieregeling moet nog wel door de Tweede- en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Ben je in bezit van een rijksmonument dat niet bestemd is voor bewoning? Dan kun je net als in de huidige situatie gebruik maken van de subsidieregeling instandhouding monumenten.

In 2018 of 2019 onderhoud uitvoeren?
Voor monumentenwoningen mag op dit moment een deel van de onderhoudskosten worden afgetrokken. Hoe hoger uw belastingtarief, hoe meer dit oplevert. In de nieuwe regeling krijgt u een subsidie van 35% van de onderhoudskosten. De nieuwe subsidie is dus niet langer afhankelijk van het belastingtarief. Het ministerie van OCW schrijft dat de nieuwe subsidieregeling ongeveer gelijk is aan de huidige fiscale aftrek van 80%. Maar, een simpele rekensom leert ons dat de lagere inkomens er iets op vooruit gaan en de hogere inkomens er fors op achteruit gaan. Wil je weten of je het beste in 2018 of in 2019 onderhoud kunt uitvoeren? Overleg met onze fiscalist Koen Hijl.

Toets op kwaliteit
In de nieuwe subsidieregeling komt er wel vooraf een toets op de kwaliteit. Doel van de nieuwe regeling is namelijk een betere besteding van de middelen. De subsidieregeling wordt in 2021 geëvalueerd, waarbij onder andere wordt gekeken naar gebruik, doelbereik en doelmatigheid.

Benieuwd wat de nieuwe regeling voor jou betekent? Vraag het onze fiscalist Koel Hijl, bereikbaar op 024 648 86 66 of per e-mail koenhijl@philipsen.nl

Plaatsingsdatum: 30 Juli 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs