Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Wat is het weerstandsvermogen van jouw bedrijf?

Wat is het weerstandsvermogen van jouw bedrijf?

Gaat het goed met de sector waarin je onderneemt? Een sterke periode achter de rug, gunstige vooruitzichten? Dan is het juist belangrijk om je bedrijf te versterken voor als het (weer) wat minder gaat.

Repareer het dak als de zon schijnt
Neem bijvoorbeeld de Nederlandse bouwnijverheid: deze sector heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten de ondernemers. Er wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzien van ruim 14%. Naar verwachting zal de winstontwikkeling achterblijven bij de omzet door toenemende inkoopkosten en kosten voor arbeid. Maar met een winstverwachting van ruim 10% zien ondernemers in deze sector 2019 met vertrouwen tegemoet.

Wat opvalt, is dat ondanks deze mooie vooruitzichten de verwachte investeringen in de bouw achterblijven op het mkb-gemiddelde. Juist in goede tijden is het belangrijk dat je jouw organisatie versterkt. Zo kun je mindere tijden beter opvangen. Kortom: repareer je dak nu de zon schijnt! En dat geldt voor alle ondernemingen, onafhankelijk van de sector waarin je actief bent. 

Hoe staat je bedrijf er nu voor?
Om je onderneming te versterken is het verstandig om de verbeterpunten van je onderneming in kaart te brengen. In praktische zin houdt dit in dat je op diverse deelgebieden in kaart brengt hoe jouw bedrijf er voor staat. Hoe staat het met de personeelssamenstelling? Heb je je financiële informatievoorziening op orde? Is je administratie voldoende gedigitaliseerd, zodat je snel en efficiënt offertes kunt uitbrengen, projectuitvoering kunt monitoren en nacalculeren? Hoe staat het met je marketingbeleid? Speelt bedrijfsovername en ben je daar voldoende op voorbereid?

Vergelijk je resultaten
Soms is het lastig om objectief de positie van je eigen onderneming te beoordelen. Het is daarom goed derden te betrekken bij de analyse van je bedrijf en je te verdiepen in de ontwikkelingen in jouw branche. Lees daarom vakliteratuur en neem kennis van ervaringen van collega’s, maar ook van de financiële resultaten van je branchegenoten. Zo zijn de omzet per FTE en het aantal gewerkte uren sterk bepalend voor het succes van je onderneming. Door je eigen resultaten te vergelijken met branchecijfers weet je waar je staat. 

Kredietwaardigheid op orde
Uit onderzoek blijkt dat de kredietwaardigheid van ondernemingen in de bouw is verbeterd. De kredietwaardigheid wordt uitgedrukt in een kengetal: de PD-waarde. Deze waarde is afhankelijk van een mix van financiële gegevens van je onderneming en sterk bepalend voor hoe bijvoorbeeld je bank jouw onderneming beoordeeld. Is deze waarde hoger dan 1, dan is je kredietwaardigheid nog niet op orde. Het is dan dus zaak om eerst het weerstandsvermogen van je bedrijf te versterken.

Maak keuzes en versterk je onderneming
Met een goede interne analyse krijg je inzicht in de maatregelen die het beste bijdragen in het optimaliseren van je onderneming. Als het goed is leiden deze investeringen ook tot een verbetering van het rendement van je onderneming. Juist in het huidige economische klimaat zijn deze investeringen goed financierbaar. Zorg er dan wel voor dat je aanvraag goed onderbouwd is en voorzien van een meerjarenbegroting van de resultaten en liquiditeit. Wij kunnen je hierbij goed ondersteunen. We zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

Plaatsingsdatum: 15 April 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs