Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Wat kost kinderopvang in 2018?

Wat kost kinderopvang in 2018?

Sinds 1 januari 2018 zijn de (eerste) wijzingen van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan. Tom Ulehake, sr. assistent-accountant bij Philipsen Accountants | Adviseurs, onderzocht wat de eerste gevolgen zijn. Hij controleert de jaarrekeningen van een aantal kindcentra. Daarnaast is zijn vrouw Emmie in verwachting van hun eerste kindje, waardoor hij ook op persoonlijke titel een klik met het onderwerp heeft.

Wat houdt de IKK in?
Tom: “De IKK-wet is aangenomen om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen. De kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen worden bijvoorbeeld gelijk getrokken aan die van kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen omgedoopt tot kindcentra. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het taalniveau van beroepskrachten. Ook gaat vanaf 1 januari 2019 de beroepskracht-kind-ratio (bkr) naar 1 op 3. Per drie baby’s moet er 1 beroepskracht zijn. In 2018 is dat nog 1 op 4. Voor oudere kinderen in de buitenschoolse opvang wordt de bkr juist verruimd.”

Wat zijn in 2018 de gevolgen voor ouders?
Tom: “Of kinderopvang duurder wordt staat of valt met de tariefstijgingen die kindcentra nodig achten om alle maatregelen te financieren. Het maximum uurtarief dat de overheid in 2018 vergoedt via kinderopvangtoeslag is € 7,45 per uur voor kinderopvang en € 6,95 voor buitenschoolse opvang. Als de uurtarieven hier bovenuit gaan komen, dan is iedere eurocent boven de genoemde tarieven 100% voor rekening van de ouders. Op basis van de tarieven van 2018, zie je dat de meeste organisaties onder het maximumtarief blijven bij een 52-weken contract.”

Wat betekent de IKK voor 2019?
Tom: “De overheid bepaalt in 2018 wat kinderopvangtoeslag en het maximumuurtarief voor 2019 moet worden. De kinderopvang voor baby’s zal als gevolg van de strengere bkr duurder worden. En kinderopvang van oudere kinderen zal door de versoepeling van de bkr goedkoper worden. Of het ook duurder gaat worden voor ouders is sterk afhankelijk van het maximum uurtarief wat door de overheid vergoed gaat worden én welk uurtarief de kindcentra moeten vragen om kwaliteit te blijven leveren.”

Ben je ondernemer en heb je te maken met dit onderwerp? Ik beantwoord je vragen graag! Ik ben te bereiken op 024-64 88 666 of mail naar tomulehake@philipsen.nl.

 

Plaatsingsdatum: 12 Januari 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs