Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Zes belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Zes belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Op dit moment werkt het kabinet aan een belangrijke wijziging in het arbeidsrecht. Dit in de vorm van een wetsvoorstel, namelijk de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De nieuwe wet kan gezien worden als een reparatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en gaat naar verwachting vanaf januari 2020 gelden. We leggen je graag uit wat er precies gaat veranderen en waarom dit zo interessant is voor werkgevers. De zes belangrijkste wijzigingen vind je hieronder:

 1. Ontslagverzoek toewijzen eenvoudiger
  Een ontslagverzoek toewijzen wordt eenvoudiger met de WAB dankzij de i-grond. Deze extra ontslaggrond is een combinatiegrond. Met de i-grond krijgt de rechter de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te ontbinden wanneer er van meerdere gronden gedeeltelijk sprake is. Denk bijvoorbeeld aan gedeeltelijk disfunctioneren i.c.m. een verstoorde arbeidsrelatie. Met de huidige wet wordt een dergelijk ontslagverzoek vrijwel altijd afgewezen, omdat er niet volledig aan één ontslaggrond wordt voldaan. Met de WAB wordt het dus eenvoudiger om een ontslagverzoek toe te wijzen. Hier staat echter tegenover dat aan de werknemer een hogere transitievergoeding toegekend kan worden van maximaal 150%.
 1. Transitievergoeding vanaf eerste werkdag
  Met de WAB is de werkgever een transitievergoeding aan werknemers verschuldigd ongeacht de duur van de overeenkomst. In de huidige wetgeving geldt deze vergoeding alleen voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren. Over de eerste tien jaren wordt ⅓ van het maandsalaris per gewerkt jaar gerekend en over de jaren erna ½ van het maandsalaris per gewerkt jaar.
 1. Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte
  Ter voorkoming van slapende dienstverbanden komt er met de WAB een compensatie voor de betaling van een transitievergoeding wanneer een werknemer na twee jaar ziekte ontslagen wordt in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. Aanvragen hiervoor kunnen naar verwachting vanaf april 2020 bij het UWV gedaan worden. Deze regel kent een terugwerkende kracht tot juli 2015, mits voor oktober 2020 gemeld.
 1. Periode contracten voor bepaalde tijd verlengd
  Ook de ketenregeling is onder de loep genomen met de WAB. Contracten voor bepaalde tijd mogen maximaal drie keer achtereen gegeven worden binnen een periode van drie jaar. In de WWZ geldt hiervoor een periode van twee jaar. Tussenpozen van meer dan zes maanden doorbreken de keten tenzij in de cao andere voorwaarden zijn opgenomen, bijvoorbeeld een periode van drie maanden.   
 1. Proeftijd maximaal 5 maanden
  Om werkgevers te stimuleren direct een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan, wordt de proeftijd met de WAB verlengd van maximaal 2 maanden naar maximaal 5 maanden. Houd er rekening mee dat een werknemer die in zijn proeftijd ontslagen wordt, met de komst van de WAB, recht heeft op een transitievergoeding.
 1. Nieuwe regels voor nul-urencontract
  De WAB verplicht werkgevers medewerkers met een nul-urencontract na 12 maanden een uren-aanbod te doen. In dit aanbod biedt de werkgever een arbeidsomvang van in ieder geval het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in de twaalf voorafgaande maanden. Daarbij hoeft een werknemer met een nul-urencontract alleen nog gehoor te geven aan een (schriftelijke of elektronische) oproep als deze vier dagen ervoor bekend is, tenzij deze termijn in de cao is verkort naar één dag. Indien een werknemer tijdig is opgeroepen, maar op de daadwerkelijke dag toch niet hoeft te werken is de werkgever hem loon verschuldigd over de besproken uren.


Heb je vragen over de wijzigingen in het arbeidsrecht? We beantwoorden ze graag. Onze adviseurs zijn telefonisch bereikbaar op 024 648 86 66 of per e-mail via philipsen@philipsen.nl 

Plaatsingsdatum: 07 Augustus 2018

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs